Anne,  dagens humør,  knap så nice

Anatomiprøve.

Et minimalt udsnit af, hvad jeg skal kunne udenad på fredag:

Hvilke frihedsgrader er der i articulatio cubiti? 
Vinkelbevægelse i det sagitale plan omkring en transversel akse.
Vinkelbevægelse i det transverselle plan omkring en vertikal akse.
Par de nævnte muskler med deres innervation.
Mm. interossei palmeres àN. ulnaris C8-TH1
M. abductor pollicis brevis à N. medianus C8-th1
M. palmaris longus àN. medianus C6-C7
M. extensor pollicis longus à N. radialis C7-C8
M. brachioradialis à N. radialis C5-C6
M. coracobrachialis àN. musculocutaneus C5- C6
M. levator scapula àN. dorsalis scapula C3-C5
M. rhomboideus minor àN. dorsalis scapula C4-C5
Par de nævnte ligamenter med deres udspring eller hæfte.
Lig. longitudinale anterior à forsiden af disci intervertebrales og corpora, fra os sacrum til tuberculum anterius atlantis (til kruniebunden
Lig. longitudinale posterior àbagsiden af disci intervertebrales og ambitus eminentes fra os sacrum til foramen magnum (clivus)
lig. Interspinalia àmembranformet fra oversiden af processus spinosus
lig. Intertransversarium àsnorformet fra oversiden af spidsen på processus transversus
lig. Supraspinale àsnorformet på spidsen af processus spinosi fra vertebra prominens til os sacrum
lig. Flavum àfra oversiden af lamina
lig. Nuchae àsom medialt stillet septum til crista occipitalis externa
 Par de nævnte muskler med deres udspring eller hæfte
M. obliquus externus abdominisà7 eller 8 nederste ribben
M. obliquus internus abdominisàlinea intermedia cristae iliaca, facia thoracolumbalis, lig. inguinale (laterale 2/3)
M.transversus abdominisà6 nederste ribben (inderside), facia thoracolumbalis, labium internum crista iliaca, ligamentum inguinale (laterale 1/3)
M. rectus abdominisà5. til 7. ribben (brusk), processus xiphoideus
M. quadratus lumborumàbagerste del af crista iliaca, lig. iliolumbale og enkelte fibre på processus transversi

– ja, fatter du noget? Jeg gør hvertfald ikke!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *